Městys Svitávka

Dotace|Infrastruktura základní školy Svitávka

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi a zajištění bezbariérového přístupu k této infrastruktuře na ZŠ Svitávka, okres Blansko. Projekt zajistí modernizaci odborné učebny chemie a dalších přírodních věd, modernizaci odborné učebny informatiky a cizích jazyků a vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu dle standardu konektivity škol IROP.

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Hodnota projektu: 5 885 099 Kč

Míra spolufinancování: 90 %

Místo realizace: Česká republika

Období realizace: 2017 - 2020

 

Výběrové řízení | Infrastruktura Základní školy Svitávka – stavební práce II.

Stručný popis: Realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Zakázka mimo režim zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona.

Období realizace: 2018

Výběrové řízení | Infrastruktura Základní školy Svitávka – Konektivita školy (část 1)

Stručný popis: Realizace podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Období realizace: 2018

 

Výběrové řízení | Infrastruktura Základní školy Svitávka – Hardware (část 2)

Stručný popis: Realizace podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Období realizace: 2018