Městys Štěpánov nad Svratkou

Administrace projektu|Infrastrukturou k odbornému vzdělávní na ZŠ Štěpánov nad Svratkou

Stručný popis: Administrace investičního projektu "Infrastrukturou k odbornému vzdělávní na ZŠ Štěpánov nad Svratkou". Realizací projektu dojde k výstavbě nové budovy s učebnou řemesel a polytechnické výchovy a venkovní učebny a k drobným úpravám venkovních prostranství v rámci vedlejších aktivit a také k pořízení vybavení pro jazykovou učebnu a učebnu IT. Součástí je IT konektivita.

Období realizace: 2017 - 2019

 

Výběrové řízení |Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou – stavební práce

Stručný popis: Realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Jedná se tedy o zakázku mimo režim zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Období realizace: 2018

 

Výběrové řízení | Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou – hardware a výukový software (část 1)

Stručný popis: Realizace podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Období realizace: 2018

 

Výběrové řízení | Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou – konektivita školy (část 2)

Stručný popis: Realizace podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Období realizace: 2018