Město Slaný

Dotace|Snížení energetické náročnosti bytových objektů Slaný

Stručný popis projektu: Cílem investice je kompletní zateplení a revitalizace dvou bytových domu z 50.let minulého století, u kterých doposud došlo pouze k dílčím investicím do úspory energií (výměna plastových oken a vchodových dveří). Realizace projektů umožní komplexní zateplení dvou objektů, včetně rovnoměrného zateplení obvodového pláště budov a střech, čímž dojde k úspoře energií souvisejících s vytápěním budov.

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Hodnota projektu: 6 522 939 Kč

Míra spolufinancování: 68,5 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: udržitelnost

 

Výběrové řízení|Snížení energetické náročnosti: stavební úpravy bytových objektů Slaný, Navrátilova 1375 a 1376

Stručný popis: Realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce (kompletním zateplení a revitalizaci dvou bytových domů z 50. let) zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Období realizace: 2016

 

Dotace|Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu města Slaný

Stručný popis projektu: V rámci projektu bude na místě lesoparku Na Hájích vybudována relaxační zóna (odpočívadlo) se sportovními prvky (např. houpačkou, sítí, lanovým mostem, kladinou s lanem). Nedílnou součástí budou i lavičky pro odpočinek a stojan na kola. Dále v rámci projektu budou vybudovány informační panely o místních atraktivitách včetně map.

Zdroj: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ČR/MMR

Hodnota projektu: 1 154 900 Kč

Míra spolufinancování: 50 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: realizováno

 

Výběrové řízení | Dodávka a instalace lanového hřiště pro relaxační zónu města Slaný

Stručný popis: Realizace zakázky malého rozsahu č. II, která byla zadána dle Metodického pokynu pro výběr dodavatelů v Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech. Nejedná se tedy o zakázku zadávanou v režimu dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona.

Období realizace: 2018

 

Analýza|Studie proveditelnosti Vybudování sociálních bytů v Ouvalově ulici

Stručný popis: Zpracování studie proveditelnosti k projektovému záměru "Vybudování sociálních bytů v Ouvalově ulici".

Období realizace: 2018

 

Analýza|Koncepce sportu města Slaný na roky 2018-2030

Stručný popis: Zpracování koncepce sportu pro město Slaný na roky 2018-2030. Koncepce zpracována na základě požadavků novelizovaného zákona č.115//2001 Sb. o podpoře sportu.

Období realizace: 2018

 

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro město Slaný připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jím vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty města co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 9/2016–12/2018