Město Sedlčany

Dotace|Výstavba vodovodu v ulici Na Skalách, Sedlčany

Stručný popis projektu: Cílem projektu je výstavba vodovodu o délce 945,6 m vč. automatické tlakové stanice, která tento nedostatek vyřeší. V průběhu roku 2020 bude postupně napojeno 71 trvale žijících obyvatel.

Zdroj: Operační program Životní prostředí

Míra spolufinancování: 85 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: hodnoceno


Dotace|Terminál

Stručný popis projektu: Cílem projektu je komplexní modernizace a rekonstrukce terminálu v Sedlčanech,jehož stav nevyhovuje současným požadavkům - od 1989 terminál neprošel žádnou větší rekonstrukcí.V rámci projektu bude terminál zpřístupněn osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí projektu bude zejm.vybudování haly, zastřešených nástupišť, parkovací místa P+R i K+R, místa pro kola (B+R), elektronický inf. systém. Terminál je integrován do SID a je velmi frekventovaný - v běžný prac. den 97 spojů linek

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Míra spolufinancování: 90 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: realizováno

 

Dotace|Pořízení CAS pro město Sedlčany

Stručný popis projektu: Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky - CAS.

Zdroj: MV-GŘ HZS ČR

Hodnota projektu: 6 200 000 Kč

Míra spolufinancování: 40 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: realizováno

 

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro město Sedlčany připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jím vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty města co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 6/2015–dosud