Město Králův Dvůr

Dotace|Bezpečně do škol ze Zahořan do Králova Dvora

Stručný popis: Základním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti obyvatel města Králův Dvůr (zejm. části Zahořany) při docházce do centrální části města, kde jsou situovány školy a další sociální infrastruktura a služby. Cílem celého projektu je propojení obydlené lokality SEVER (část Zahořany) s lokalitou JIH (část Králův Dvůr), kde se nachází několik školských zařízení a občanská vybavenost města.  

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Hodnota projektu: 8 130 202 Kč

Míra spolufinancování: 85 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: realizováno


Dotace|Rekonstrukce budovy na MŠ - Počaply - Preislerovo náměstí

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je řešení kapacitního nedostatku míst v mateřských školách v Králově Dvoře. V rámci projektu dojde k rekonstrukci prostor bývalé ZŠ, tak aby byly vytvořené nové prostory pro MŠ.

Zdroj: ITI Pražská metropolitní oblast (IROP) a MŠMT

Místo realizace: Česká republika

Stav: udržitelnost

 

Dotace|Vybudování odborných učeben

Stručný popis projektu: Předmětem projektu „Vybudování odborných učeben“ je modernizace pěti odborných učeben pro výuku přírodních věd, pracovní výchovy a informatiky. Konkrétně se jedná o 3 PC učebny, 1 přírodovědnou učebnu a 1 učebnu dílen a zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.

Zdroj: ITI Pražská metropolitní oblast (IROP)

Místo realizace: Česká republika

Stav: udržitelnost

 

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro město Králův Dvůr připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jím vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty města co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 2015–dosud