Město Kostelec nad Labem

Dotace|Rozšíření kapacity ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem

Stručný popis: Předmětem projektu je rozšíření kapacity kmenových učeben; podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí technické a řemeslné obory, přírodní vědy a komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi; zajištění bezbariérovosti nových a modernizovaných učeben a zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu dle standardu konektivity škol IROP. Vznikne přístavba budovy školy se 7 kmenovými a 6 odbornými učebnami, 1 učebna ve stávající budově bude modernizována.

Zdroj: Integrovaný regionální operační program (ITI Praha)

Hodnota projektu: 150 346 221 Kč

Míra spolufinancování: 90 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: nerealizováno z podnětu klienta

 

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro město Kostelec nad Labem připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jím vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev

  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů

  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty města co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 7/2018–dosud