Město Čelákovice

Projekty

Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá n. Labem – Čelákovice

Dotační program SFDI: Pravidla pro financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2021.

  • Celková výše projektu 22 956 815,75 Kč vč. DPH,
  • Celkové uznatelné náklady 19 577 284,75 Kč vč. DPH
  • Výše příspěvku: 16 640 692 Kč (85 % nákladů)

 

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro město Čelákovice připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jím vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je:

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty města co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 2/2015–dosud