Matrix a.s.

Dotace|Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MATRIX a.s.

Stručný popis projektu: Náplní projektu je realizace komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků napříč všemi divizemi MATRIX a.s. Jako partneři v projektu vystupují Farma Třebešov s.r.o. a ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., které s Matrix a.s. dlouhodobě spolupracují.

Dvouletý vzdělávací plán je sestaven s ohledem na aktuální vývoj požadavků trhu práce a s cílem zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje MATRIX a.s. a jeho partnerů.

Zdroj: Operační program Zaměstnanost

Hodnota projektu: 1,9 mil. Kč

Míra spolufinancování: 85 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: realizováno

 

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro společnost Matrix a.s. připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jí vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev pro společnost Matrix a.s. a její klienty
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení 

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a vedení společnosti jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty společnosti co největší šanci na úspěch.

 

Období realizace: 2016–dosud