EUMOS, z.ú.

Dotace|Společně (nejen) v Evropě! Posílení česko-polské debaty o aktuálních politických a společenských otázkách

Stručný popis: Cílem projektu je rozvinout kompetence mladých novinářů v České republice v oblasti evropské a mezinárodní politiky, která přispěje z dlouhodobého hlediska k tomu, že na základě hlubšího porozumění dané tématiky bude široká veřejnost o těchto otázkách informována žádoucím způsobem. Druhým cílem je informovat o aktuálních problémech evropské a mezinárodní politiky, které sdílí Česká republika a Polsko, a přispět tak k podnícení veřejné debaty o společných klíčových otázkách.

Zdroj: Česko-polské fórum 

Rok realizace: 2015–2016