Českobratrská církev evangelická

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro Československou církev evangelickou připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jí vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev 
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení

Monitoring slouží jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty církve co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 2015–9/2018