BRAMLEY, s.r.o.

Analýza|Analýza projektových záměrů společnosti BRAMLEY s.r.o.

Stručný popis: Předmětem analýzy je posouzení příležitostí zisku veřejné podpory (ve formě dotací i finančních nástrojů) pro širší projektové záměry společnosti BRAMLEY s.r.o., mezi které patří vybudování bytů, rekultivace zeleně, vybudování hřiště pro děti. Analyzovány byly zdroje dostupné z komunitárních a operačních programů EU, národních a dalších mezinárodních programů veřejné podpory.

Období realizace: 2018