Asociace soukromého zemědělství České republiky

Informační a poradenský servis

Stručný popis: Asociaci soukromého zemědělství ČR poskytujeme komplexní informační a poradenské služby například v otázce Společné zemědělské politiky EU.

Období realizace: 2016–dosud