Ostatní

Poradíme vám, kde a na co žádat o dotaci

 • nastavíme a zformulujeme projektový záměr dle pravidel a hodnoticích kritérií dostupných dotačních příležitostí
 • zanalyzujeme výhody a nevýhody jednotlivých dotačních titulů
 • vypočítáme bodové hodnocení projektu
 • vyhledáme rešerše podobných projektů

S dotačním monitoringem vám neunikne žádná podstatná informace 

Dotační monitoring poskytuje potřebné informace o aktuálních i plánovaných výzvách relevantní pro vybrané konkrétní záměry vaší organizace. Díky tomu získají zemědělci dostatečně dopředu užitečné informace, které jsou klíčové během přípravy projektového záměru. Monitoring má následující strukturu:

 • Přehled zdrojů
 • Aktuální a plánované výzy (shrnutí relevantních výzev z evropských, národních i jiných zdrojů)
 • Přehled dotačních příležitostí (zacílení vybraných záměrů, popis hodnoticích kritérií, způsobilost výdajů apod.)
 • Dotační tituly obecně (aktuální tiskové zprávy, semináře, důležité pojmy apod.)
 • Doporučení

 

S námi zahájíte přípravu projektu včas

 • zkonzultujeme projektový záměr s příslušnými úřady
 • zformulujeme projektový záměr dle pravidel dostupných dotačních titulů
 • připravíme studie proveditelnosti či jiné strategické dokumenty dokládané k žádosti o dotaci
 • pomůžeme s přípravou zadání projektové dokumentace, případně okomentujeme již zpracovanou projektovou dokumentaci
 • poskytneme šablony pro uzavření memorand o partnerství s dalšími subjekty v projektu

 

Podáme za vás kompletní žádost o dotaci

 • Založíme účet v IS KP14+ (nebo jiného elektronického systému) včetně zajištění autorizované konverze plné moci
 • Podáme žádosti v elektronickém systému včetně kompletace povinných příloh
 • Komunikujeme s úřady
 • Vyřídíme formální připomínky k žádosti

 

Administrace projektu bez starostí

 • Připravíme a podáme monitorovací zprávy, včetně hlášení změn
 • Připravíme žádost o platbu a závěrečného vyhodnocení akce
 • Provedeme kontrolu způsobilosti výdajů projektu
 • Dohlédneme na dodržováním povinné publicity projektu
 • Zkontrolujeme harmonogram projektu
 • Komunikujeme s poskytovatelem dotace či dalšími relevantními subjekty
 • Připravíme podklady pro kontrolní orgány, případná účast při jednáních
 • Zkompletujeme projektové materiály pro archivaci

 

Hladký průběh veřejných zakázek

 • realizujeme výběrová řízení mimo režim zákona dle požadavků dotačního programu
 • realizujeme výběrová řízení v režimu zákona
 • poskytujeme konzultace při realizaci klientem
 • kontrolujeme soulad již realizovaných výběrových řízení se zákonem a pravidly dotačního programu
 • zajišťujeme nejaktuálnější právní informační servis z oblasti veřejných zakázek


Upozorníme vás, co se chystá v Bruselu

Pravidelně sledujeme události v evropské legislativě a její dopad na  ČR, resp. zemědělce. S pomocí analýzy dopadů legislativy v konkrétní oblasti dokážou naši klienti předvídat příští události a souvislosti, které ujasní jejich investiční priority.