Věra Greifová

Věra Greifová

konzultantka
Má zkušenosti se získáváním dotací především pro obce a zemědělské subjekty od přípravy žádosti do konce realizace projektu (především investičního charakteru). Zároveň se podílí na přípravě měsíčních monitoringů a analýz všech dotačních příležitostí (evropských i národních), které jsou k dispozici žadatelům z veřejného i soukromého sektoru.