Hynek Fajmon

Hynek Fajmon

jednatel, konzultant
Dlouhodobě působí v politice, po dvě funkční období byl poslancem Evropského parlamentu.