Eva Kropáčková

Eva Kropáčková

junior konzultantka
Má zkušenosti s projekty z ESF - OPZ a s administrací projektů IROP. Připravuje koncepce rozvoje sportu v obcích. Administruje veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek i veřejné zakázky malého rozsahu.