Jaký je limit veřejné podpory de minimis? A jak zjistím, zda jsem ho nepřekročil?

Některé dotační tituly umožňují čerpání dotace pouze do určitého limitu podpory, v tzv. režimu „de minimis“ (např. se objevuje o výzev podporujících cestovní ruch nebo u oblasti odpadového hospodářství). V případě, že chcete využít výzvu avizujicí tento druh podpory, prosím ověřte si svůj stav v Centrálním registru de minimis na webové stránce Ministerstva zemědělství na tomto odkazu.

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Limit se sčítá napříč všemi získanými dotacemi v tomto režimu a to bez ohledu na formu a účel podpory. Zda jste čerpali v tomto režimu, zjistíte dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům; bere se vždy aktuální účetní období (nyní rok 2016) a dva předcházející roky (tj. 2015, 2014).

Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete na stránce.