Co je to KPSVL?

Zkratka KPSVL znamená Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Jedná se o  je nástroj pomoci, který je určen pro obce a města, které se rozhodnou systematicky řešit problematiku sociálního vyloučení, zejména sociálně vyloučené lokality a budou k tomuto řešení potřebovat podporu ze Strukturálních a investičních fondů EU (ESIF). V rámci KPSVL mohou obce koordinovaně čerpat prostředky ze tři operačních programů (OP Zaměstnanost, OP VVV a IROP).