Newsletter

Newsletter 7/2017
Dešťovka pro veřejné budovy; 8 nových výzev v OPPIK; Nová výzva v oblasti sociálního podnikání; Nová výzva MMR na sportovní infrastrukturu; Výzva na investiční záměry ve sportu vyhlášena; Fotovoltaické systémy pro podniky
Newsletter 6/2017
Výzva na dětské kluby a příměstské tábory opět vyhlášena; Podmínky dotací MŠMT na sport zveřejněny; Aktuálně vyhlášené výzvy v IROP; Investiční i provozní úvěry pro zemědělce; Nové podmínky výzvy IROP na kybernetickou bezpečnost; NPŽP otevřel výzvu na snížení emisí v obcích
Newsletter 5/2017
IROP vyhlásil první výzvu na polyfunkční komunitní centra; Získejte úvěr v programu Expanze nebo Zemědělec; Národní program Dešťovka vyhlášen; MMR otevřelo 2. kolo výzvy na podporu neziskovek; Zvýhodněné úvěry pro obce na modernizaci bytů; Další výzva na podporu přestupních terminálů v IROP
Newsletter 4/2017
IROP vyhlásil výzvu na cyklostezky; OPŽP otevřelo 9 nových výzev; Výzvy na sociální bydlení z IROP letos v červnu; OPZ podpoří veřejnou správu v obcích a městech; ITI v Praze podpoří základní školy; Středočeský kraj vyhlásil výzvy pro rok 2017
Newsletter 3/2017
Zapojte se do aktuálních výzev NPŽP; MMR podpoří silnice II. a III. třídy; MZe vyhlásilo národní výzvy na rok 2017; Dotace na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP; HZS ČR podpoří investice u dobrovolných hasičů; Dotace na životní prostředí nabídnou i ITI.
2017
PRV zveřejnil pravidla 4. kola výzev, OPPIK opět podpoří energetické úspory ve firmách, Jak financovat zateplení bytového domu?, Nadační granty jako alternativa veřejných dotačních zdrojů, Nová výzva OPŽP na podporu sídelní zeleně, Tipy pro MAS, jak vyhlašovat výzvy z IROP
Newsletter 1/2017
Získejte dotaci na stážisty z Fondu dalšího vzdělávání, MZe podpoří obnovu venkovských památek, Jaké výzvy vyhlásí OPPIK v roce 2017?, IROP výrazně změnil plán výzev na rok 2017, OPŽP vyhlásilo v lednu další čtyři výzvy, MPSV otevřelo výzvu na investice do sociálních služeb
Newsletter 12/2016
OPZ příští rok znovu podpoří dětské skupiny i vzdělávání zaměstnanců, HN: V OPPIK zůstává drtivá většina prostředků nepřidělena, Co pro obce znamená KPSVL, Co se v příštích dvanácti měsících chystá v IROP, OPŽP plánuje na příští rok 30 nových výzev, TAČR v roce 2017 vyhlásí šest veřejných soutěží
Newsletter 11/2016
Seznamte se s vyhlášenými výzvami v OPPIK, MMR vyhlásilo výzvy na podporu cestovního ruchu, Dotace pro obce na pořízení ekologických vozidel, MŠMT otevřelo výzvu na investice do volnočasových aktivit pro děti, Dvě nové výzvy OPŽP na protipovodňová opatření, MŠMT vyhlásilo výzvy na podporu sportu v roce 2017
Newsletter 10/2016
OPPIK se chystá na podzimní kolo výzev, SFDI otevřel nové výzvy, IROP podporuje investice do neformálního vzdělávání, Pozor: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek už je účinný, Nové výzvy OPŽP na vodohospodářskou infrastrukturu, Jaké výzvy plánuje OPVVV vyhlásit do konce roku?

Stránky