Newsletter 9/2017

Newsletter 9/2017
Výzvy na podporu budování a provoz dětských skupin; Úprava školních zahrad pro MŠ a ZŠ; Programy na národní infrastrukturu vyhlášeny; Harmonogram vyhlášení veřejných soutěží TA ČR v roce 2018; IROP připravuje výzvy na sociální bydlení; Norské fondy a programy v rámci EHP budou!

Přečtěte si další číslo našeho pravidelného měsíčního newsletteru. Dozvíte se nejaktuálnější informace o výzvách k předkládání projektů v operačních programech relevantních pro obce a města, podnikatele a zemědělce.

Přečtěte si Newsletter 9/2017

Štítky: