Nejnovější aktuality

newsletter

Newsletter 5/2016

Přečtěte si další číslo našeho pravidelného měsíčního newsletteru. Dozvíte se nejaktuálnější informace o výzvách k předkládání projektů v operačních programech relevantních pro obce a města, podnikatele a zemědělce. Přečíst více

bratislava-castle-1490869

Program přeshraniční spolupráce se Slovenskem otevřel první výzvy

Dne 22. 4. 2016 byly v programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlášeny první čtyři výzvy. V České republice se program týká Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Žadatelé mohouod tohoto dne podávat žádosti na Přečíst více

files-1512135-1279x882

Probíhá aktualizace regionálních akčních plánů

Sekretariáty regionálních stálých konferencí v průběhu dubna až července 2016 aktualizují své regionální akční plány. Regionální akční plán (RAP) je základním dokumentem pro činnost regionální stálé konference. Je zpracováván ve spolupráci se všemi hlavními Přečíst více

Co nabízíme

Od vstupu ČR do EU v květnu 2004 monitorujeme veškeré dění v unijních institucích. Připravujeme analýzy pro poslance Evropského parlamentu, Úřad vlády ČR, další orgány státní správy a samosprávy i pro soukromé firmy. Více informací
Uspět dnes na trhu znamená nejen vycházet vstříc zákazníkům, ale také rozumět regulačnímu rámci a politikám EU. Pro klienty se zájmem o dlouhodobou spolupráci připravujeme komplexní strategie rozvoje synergicky propojující dotační možnosti s platnou i připravovanou unijní a českou legislativou. Více informací
Zprostředkováváme dotace nejen ze strukturálních fondů a komunitárních programů EU, ale i z dalších zdrojů (národní dotace, norské fondy atd.). Zajišťujeme poradenství a tvorbu projektových záměrů, zpracováváme a podáváme žádosti. Více informací
Správné zadání výběrového řízení je nezbytnou podmínkou každého projektu. Nabízíme fundovanou právní podporu při organizování zadávacích a výběrových řízení, ať už jde o veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. nebo o výběrová řízení zadávaná podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů či interních předpisů zadavatele. Více informací
Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné přesně dodržovat pravidla, která se týkají jeho řízení a jsou uvedena ve smlouvě o přiznání dotace a příručkách pro žadatele/příjemce. Zajišťujeme všechny nezbytné úkony k bezproblémové realizaci projektů, přičemž velký důraz klademe na princip prevence, tedy na předběžnou eliminaci budoucích chyb a z nich plynoucích problémů. Více informací
Pořádáme kurzy a školení týkající se agendy EU a dotačních příležitostí. Pro klienty rovněž připravujeme kurzy a školení dle jejich zadání a požadavků. Více informací
Zajišťujeme komplexní právní a ekonomický servis v souvislosti s projekty, na nichž s klienty spolupracujeme. Kromě toho prostřednictvím našich expertů poskytujeme i právní a ekonomické služby, jež s projekty přímo nesouvisejí, ale jsou nezbytné pro zajištění bezproblémového chodu firem či institucí. Více informací