Nejnovější aktuality

study-table-1412822

Výzva OPZ na podnikové vzdělávání zaměstnanců dnes vyhlášena

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo očekávanou výzvu č. 43 s názvem „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Příjem žádostí bude otevřen od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, Přečíst více

P0027400133H

EU RADAR 5/2016

Dnešní EU není jen Řecko, migrace, Schengen a Brexit. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, Přečíst více

water-1556177

OPŽP podpoří varovné protipovodňové systémy

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 1. 6. 2016 v rámci Operačního programu životní prostředí výzvu na varovné protipovodňové systémy. Výzva podpoří projekty varovných, hlásných, předpovědních a výstražných protipovodňových systémů a digitální povodňové plány. Tato opatření Přečíst více

Co nabízíme

Od vstupu ČR do EU v květnu 2004 monitorujeme veškeré dění v unijních institucích. Připravujeme analýzy pro poslance Evropského parlamentu, Úřad vlády ČR, další orgány státní správy a samosprávy i pro soukromé firmy. Více informací
Uspět dnes na trhu znamená nejen vycházet vstříc zákazníkům, ale také rozumět regulačnímu rámci a politikám EU. Pro klienty se zájmem o dlouhodobou spolupráci připravujeme komplexní strategie rozvoje synergicky propojující dotační možnosti s platnou i připravovanou unijní a českou legislativou. Více informací
Zprostředkováváme dotace nejen ze strukturálních fondů a komunitárních programů EU, ale i z dalších zdrojů (národní dotace, norské fondy atd.). Zajišťujeme poradenství a tvorbu projektových záměrů, zpracováváme a podáváme žádosti. Více informací
Správné zadání výběrového řízení je nezbytnou podmínkou každého projektu. Nabízíme fundovanou právní podporu při organizování zadávacích a výběrových řízení, ať už jde o veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. nebo o výběrová řízení zadávaná podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů či interních předpisů zadavatele. Více informací
Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné přesně dodržovat pravidla, která se týkají jeho řízení a jsou uvedena ve smlouvě o přiznání dotace a příručkách pro žadatele/příjemce. Zajišťujeme všechny nezbytné úkony k bezproblémové realizaci projektů, přičemž velký důraz klademe na princip prevence, tedy na předběžnou eliminaci budoucích chyb a z nich plynoucích problémů. Více informací
Pořádáme kurzy a školení týkající se agendy EU a dotačních příležitostí. Pro klienty rovněž připravujeme kurzy a školení dle jejich zadání a požadavků. Více informací
Zajišťujeme komplexní právní a ekonomický servis v souvislosti s projekty, na nichž s klienty spolupracujeme. Kromě toho prostřednictvím našich expertů poskytujeme i právní a ekonomické služby, jež s projekty přímo nesouvisejí, ale jsou nezbytné pro zajištění bezproblémového chodu firem či institucí. Více informací